RUKOVODSVO SOCIJALISTIČKE OMLADINE

Predsedništvo omladina predsednik - Ivana Barbulović

PREDSEDNICA SOCIJLISTIČKE OMLADINE

Barbulović Ivana rođena je 15.07.1989. god. u Zaječaru. Srednju školu – Gimnaziju završila je 2008.god u Zaječaru. Student Pravnog fakulteta u Nišu. Od 2014.god predsednica mladih socijalista u Zaječaru. Član Republičkog i Izvršnog saveta Socijalističke omladine Srbije.

CIRIC NIKOLA

POTPREDSEDNIK SOCIJLISTIČKE OMLADINE

Nikola Ćirić rođen je 17. 12. 1985. godine u Zaječaru, gde je završio osnovnu i srednju školu. Zaposlen je kao farmaceutski tehničar u Gradskoj apoteci. Komunikativan je i otvoren za saradnju. Oženjen, otac jednog deteta.

Predsedništvo omladina sekretar - Nenad Dinulović

SEKRETAR

Nenad Dinulović rođen 21.5.1986. god. u Zaječaru, gde je završio osnovnu i srednju školu. 2011. god. diplomirao na Pravnom fakultetu u Nišu, a 2012. stekao zvanje Master pravnih nauka. Radio u preduzeću AD za projektovanje i izvođenje radova u građevinarstvu „PUT“ Zaječar, na poziciji stručni saradnik u Gradskoj upravi Grada Zaječara, na poziciji šefa Službe za normativno-pravne i administrativne poslove Skupštine Grada Zaječara, od marta 2014.godine Zamenik sekretara Skupštine Grada Zaječara. Sekretar je Saveta socijalističke omladine GO Zaječar od 2014.

1309168682_Clipart_Free